Medisch Pedicure

Belangrijk ivm vergoedingen Diabetes:

Vanaf 2015 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de manier waarop de voetzorg voor mensen met diabetes geregeld is. Ook u kunt hiermee te maken krijgen.

Let op: VoetverzorgingVenlo gaat niet met deze regeling mee!

  • Deze regeling belemmerd mij u de zorg te bieden waar u volgens mij het best mee geholpen bent.
  • Voor u met Diabetes betekent dit dat u wel uw voeten kan laten verzorgen (graag), deze kosten echter niet vergoed worden!
  • Slechts indien u zorgprofiel één heeft en aanvullend verzekerd kunt u zelf blijven declareren (zie uw polis).

Heeft u Reumatoïde Artritis, dan kan u ongewijzigd ook in 2018, wel terecht voor vergoede voetzorg en zelf blijven declareren. 

Zorgprofielen m.b.t. Diabetes
Met ingang van 2015 is de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan namelijk meer risico op wondjes. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Die kan dat uitbesteden aan verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld een diabetisch verpleegkundige of een praktijkondersteuner. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of de voetzorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt.

Basisverzekering
Als u in aanmerking komt voor vergoeding van uw voetzorg via de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4) dan zult u doorverwezen worden naar een podotherapeut. De podotherapeut onderzoekt uw voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. In dat plan staat onder meer hoeveel voetzorg u nodig heeft. U kunt bij de podotherapeut aangeven wie uw pedicure is. De podotherapeut regelt dan de afstemming van de voetzorg met de betreffende pedicure.

Aanvullende verzekering
Als uw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt (zorgprofiel lager dan 2),  dan is soms vergoeding mogelijk door de aanvullende verzekering. Let hierbij op uw polisvoorwaarden.

De vergoeding wordt voortaan door uw pedicure gedeclareerd.
Daarnaast  betaalt u een eigen bijdrage na iedere behandeling, afhankelijk van de behandeltijd. Uw voeten worden volledig behandeld. U kunt niet terecht indien u behandeld wil worden tegen slechts de vergoede zorg.

Uitzondering

Heeft u Reumatische Artritis (RA) dan kunt u zelf blijven declareren en valt u niet onder deze regeling.
De normale behandelprijzen zijn terug tevinden onder ‘tarieven’.