Medisch Pedicure

Belangrijk ivm vergoedingen Diabetes:

In 2015 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de manier waarop de voetzorg voor mensen met diabetes geregeld is. Ook u kunt hiermee te maken krijgen.

Let op: wij zijn niet met deze regeling meegegaan!

  • Deze regeling belemmerd mij u de zorg te bieden waar u volgens mij het best mee geholpen bent.
  • Voor u met Diabetes betekent dit dat u wel uw voeten kan laten verzorgen (graag), deze kosten echter niet vergoed worden!
  • Slechts indien u Simms classificatie 1 en zorgprofiel 1 heeft en aanvullend verzekerd kunt u zelf blijven declareren (zie uw polis). Controleer dit aub eerst met uw polis!

Heeft u Reumatoïde Artritis, dan kan u ongewijzigd ook in 2021 wel terecht voor vergoede voetzorg en zelf blijven declareren.