Medisch Pedicure

Belangrijk ivm vergoedingen Diabetes

In 2015 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de manier waarop de voetzorg voor mensen met diabetes geregeld is. Ook u kunt hiermee te maken krijgen.

Let op:   Wij zijn niet met deze regeling meegegaan!

  • Deze regeling belemmerd mij u de zorg te bieden waar u volgens mij het best mee geholpen bent.
  • Voor u met Diabetes betekent dit dat u wel uw voeten kan laten verzorgen (graag), deze kosten doorgaans echter niet vergoed worden!  Controleer dit aub eerst met uw polis of vraag uw verzekeraar!

Vergoedingen Reuma

Heeft u Reumatoïde Artritis, dan kunt u ongewijzigd ook in 2022 terecht voor vergoede voetzorg en zelf blijven declareren!